101

Ali Riza Esin, 18 Kasım 2013 — 1 dk.

Bir derse giriş seviyesindeki bir kitabın yine giriş paragraflarından birkaç cümle… Aynı zamanda her şeye giriş niteliğinde, temel bir bilgi:

“Hayatta bazen dediğim dedikçi, Nuh deyip peygamber demeyen insanlarla karşılaşırız. Böyle kişiler bir kere bir şeye inanmışlarsa tersine ikna olmaları imkânsızdır, ortaya koyacağınız hiçbir argüman fikirlerini değiştiremez. Bilim işte bunun tam zıttı bir tavrı benimsemiştir. (…) Bu bilimin zayıflığı değil aksine gücüdür. Bilime güvenmemizin sebebi asla değişmeyecek bilgileri şaşmaz bir kesinlikle göstermesi değil, eleştiriye, kendini gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya daima açık bir faaliyet olmasıdır.”

AÜ, PSİ101U
Psikolojiye Giriş, sf.30
(Ünite 2, Dr. Selin Kesebir)

Kategori: alıntı, bağlantı