Bedenin dili olsa da konuşsa…

Ali Riza Esin, 19 Temmuz 2013 — 1 dk.

İnsan bedeni… Konu gayet genel ve yalın ama beni rahatsız edip duran bir şeye de işaret etmek istedim bu vesileyle… Beden dili diye bir şey var hani… insanların sözel olmayan iletişimlerini ifade ediyor. Hemen karşımızda duran bir RTE örneği var, misal. Söylediklerini tekrar etmek gereksiz, biliyoruz, anlayabiliyoruz. Fakat o zorlama beden dili yardımıyla değil. Kendisine “Vücut dili mühim, konuşurken vurgulamak istediğiniz şeyi el kol hareketleriyle desteklerseniz daha etkili olur…” diyen danışman “ikisini aynı anda yapmak lazım” demeyi akıl etmediği içindir belki. Ya da…

Neyse, bu ortaya söylenmiş laf salatasını geçip, asıl şu yazının okunmasında sonsuz sıhhat var diyerek aradan çekilirim ben.

Neoliberalizmin beden eğitimi

“Neo-liberal toplum tasarımı bir savaş tasarımı olduğu için tüm mevzilerde saldırı pozisyonu alır: Hukuku adalete saldırıdır. Mimarisi mekana saldırıdır. Estetiği ruha saldırıdır. Söylemleri zihne saldırıdır.”
—Ali Topuz.
.

Kategori: alıntı, bağlantı, yazı