Biçim ve içerik

Ali Riza Esin, 11 Mart 2012 — 1 dk.

“(…) Gerçekleri, aynen ‘gerçek’ diye yineleyen ‘bilme’, zavallı birşeydir; aynı şekilde, boş kuruntularını ‘gerçeklik’ diye etrafa savurup duran ‘hayalgücü’ de öyle.

Sahici bilgi, hem gerçek hem hayal kaynağından eşit ölçülerde su çekebilen bir etkinliğin ürünüdür : hayalleri dolduran bir gerçekliğin ve gerçeklere boşvermeyen bir hayalin ortak ürünü…

Çünkü gerçek, hayal olmaksızın, biçimsizdir; hayal de, gerçek olmaksızın, içeriksiz…”

Oruç Aruoba, hani, s.81

Kategori: alıntı