Book!

Ali Riza Esin, 3 Nisan 2011 — 1 dk.

“Book is a revolutionary product: Bio Optical Organized Knowledge device… Find out about its amazing advantages!” açıklamalı, kullandıkları klişeler kadar aralarına sığdırdıkları söylemelerle de ironi-komik bir video.

Spiekerblog’dan.

Kategori: alıntı