“Hemen Şimdi”

Ali Riza Esin, 26 Şubat 2012 — 2 dk.

Hold Everything Dear, John BergerBu bir “Bu yazı ne zaman yazılmıştır acaba?” alıntısıdır ve dünyanın genel durumlarıyla ilgilidir. Şimdisinin yapay gündemle bir ilgisi yoktur, —en azından alıntılanma halinin:

“Dünya değişti. Haberleşme artık değişik yollardan yapılıyor. Çarpık haber iletme teknikleri gelişiyor. Göç, tüm dünyada hayatta kalmanın başlıca çaresi oldu günümüzde. Tarihteki en korkunç soykırımın mağdurlarının kurduğu ulusal devlet, kesin bir ifadeyle, faşist oldu. Ulusal devletler genel olarak siyasi önemlerini kaybedip köleleşerek dünyanın yeni ekonomik düzenine hizmet eder duruma geldi. Üç asırlık geniş ufuklu siyasi sözcük dağarcığı süprüntü oldu. Uzun lafın kısası günümüzün küresel iktisadi ve askeri tiranlığı tesis edilmiş bulunuyor.

Öte yandan bu tiranlığa karşı yeni direniş yöntemleri de keşfediliyor. Başkaldıranlar artık itaatkâr olmaktan çok, başına buyruk. Yükselen muhalefet hareketlerinde merkezi otoritenin yerini kendiliğinden oluşan beraberlikler alıyor. Uzun erimli programlar yerini, belirli konular etrafında acilen oluşturulan ittifaklara bırakıyor. Sivil toplum, siyasi direnişin gerilla taktiklerini öğrenmeye ve uygulamaya başlıyor.

(…) (H)aksızlıklara karşı mücadeleler, hayatta kalabilme, özsaygının korunabilmesi ve insan hakları için verilen mücadeleler asla acil talepleri, örgütlenmeleri ya da tarihsel sonuçları açısından değerlendirilmemelidir. Bunlar ‘hareketler’e indirgenemez. Bir insan kitlesinin hep birlikte belirli bir amaca yönelmesi anlamına gelen hareket, sonuçta başarılı ya da başarısız olabilir. Ne var ki, böyle bir tanımlama, sayısız kişisel tercihi, hesaplaşmaları, ilhamları, fedakârlıkları, yeni istekleri, kederleri ve nihayet hareket esnasında oluşan ve dar anlamda harekete özgü olan anıları gözardı eder ya da kaale almaz.

Hareketin vaadi, gelecekteki zaferidir; oysa rastlantıya bağlı durumlarda vaat anlıktır. Böyle anlar, ister hayat koşullarını iyileştirsin ister felaketle sonuçlansın, eylem içinde özgürlük deneyimleridir. (Eylemsiz özgürlük olmaz zaten.) Bu gibi anlar —hiçbir tarihsel ‘sonucun’ asla olamayacağı denli— aşkındır; Spinoza’nın ifadesiyle, ebedidir, sonsuzluğa açılan kâinattaki yıldızlar gibi sayısızdır.

(…)”

John Berger,
Kıymetini Bil Herşeyin (Hold Everything Dear),
Çeviren: Beril Eyüboğlu,
Metis Yayınları
(2008)

Çok kısa bir yazı ve kitabın hemen başında yer alıyor. Son sözüne, tek cümlelik son paragrafına da ayıp oldu ama devamını buraya almadım.

“Hemen Şimdi”yi 2006’da, Nisan ayında yazmış Berger.

Görmek, böyle birşey mi?.. Bunu bazen ediyorum merak.

Etmiyorum da bazen…

Kategori: alıntı