İletişebilmek veya İletişememek

Ali Riza Esin, 13 Aralık 2007 — 1 dk.

Daha önce bir yazısından kıssa sunduğumuz Selim Tuncer’in Blog’undan:

İnsan zihnine gelen bir bilginin algılar içinde yer edebilmesi için, orada, sinyallerin denk düşeceği ve yapışacağı başka bilgiler olması gerekiyor. Eğer yapışacak bir şey bulamazsa yeni gelen bilgiler uçuşup gidiyor. Ya da şöyle söyleyelim; bir insanla iletişim kurmak istiyorsak onun zihninde var olan ve göndereceğimiz mesajın yapışacağı neler olduğunu dikkate almak zorundayız.

Aslında bu alıntı, onun daha önceki bir başka yazısından alıntı. Yani alıntının alıntısını yapmış oluyoruz ki, aslını okursanız hem siz hem de biz daha iyi etmiş oluruz.

Kategori: alıntı, yazı