İsmail

Ali Riza Esin, 8 Nisan 2013 — 1 dk.

Prensese gönderilen mektupların sonuncusundan:

“Topluluktaki bireyler için işleyen basit bir sistem bulmayı tercih eden kabileleri, klanları Kültür Ana normlarına göre ‘ilkel’ kabul edip küçümseyerek (veya romantikleştirip ayyy ne tatlılaaarr diyerek) topluluktaki bireylerin %99′u için işlemeyen, oldukça karmaşık bir sistem içinde ‘uygar’ olmakla övünüyoruz kısacası.”

Prensese Mektuplar: Gorilden al öğüdü

Ve bağlantıda bahsi geçen Ishmael isimli kitabın Türkçesi:
İsmail, Daniel Quinn… Ebru Eroğlu çevirisiyle:

“ÖĞRETMEN öğrenciler arıyor. Dünyayı kurtarmak için ciddi ve içten istek duyanlar. Bizzat başvurun.

Dünyayı kurtarmak için ciddi ve içten istek! Ah, bunu sevmiştim. Gerçekten kulağa hoş geliyordu. Dünyayı kurtarmak için ciddi ve içten istek — evet bu mükemmeldi. Öğle vaktiyle birlikte iki yüz doğuştan gerizekalı, beyni sulanmış, budala, sersem kafa, hantal ve çeşitli ahmak ve kalın kafalı verilen adreste şüphesiz sıraya girmiş olacak ve kendilerine, sadece dönüp komşularını kocaman kucaklarlarsa her şeyin iyi olacağı haberini verecek bir gurunun dizinin dibinde oturmak gibi ender bir ayrıcalığa sahip olabilmek için bütün dünyeviyatlarını teslim etmeye hazır olacaklardı.”

İsmail… güzel bir kitap.