“Kategorik Uyum” hadisesi

Ali Riza Esin, 9 Eylül 2013 — 1 dk.

“İyilik tepeden inmez. (…) İyi yasa, bütün öznelere uygulanabilir olandır. Bir özneyi kaldırıp başkasını yerine koyduğunuzda değişmeden kalabilen ve bir değişikliğe uğrarsa darmadağın olan yasa…”1

Kant’ın Felsefesi Uçuruma Temel Atmaktır, Ulus Baker
(Körotonomedya/Hayvan Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 42, Sayfa: 64–66)

  1. “Öte yandan, Kant’ta bir kavramın tanımını doğrudan doğruya bulmak olanaklı olsa da, bu tanımların aktarıldığı bağlam gözden kaçırıldığında, kavramların verilmiş olan tanımları pek fazla birşey ifade etmezler.”, Kant Felsefesinin Temel Kavramları, Çetin Türkyılmaz ↩︎
Kategori: alıntı