Prometheus ve Bob

Ali Riza Esin, 13 Kasım 2011 — 1 dk.


By Cote Zellers

Prometheus, Vikipedi’den:

“Prometheus, Hesiodos’a göre İapetos’la ve Klymene’nin oğlu ve Atlas, Menoitios ve Epimetheus’un kardeşidir. Bazı metinlerde Prometheus’un annesi Asia ve kardeşi Athos olarak gösterilir. Prometheus, öteki kardeşleri gibi, tanrısal düzene kafa tutmuş, karşı çıkmış ne var ki öteki kardeşlerinden farklı olarak sonunda insanoğlunu yaratarak ve onlara ateşi (yaratıcılığı, bilimi, uygarlığı) vererek bu düzeni değiştirmeyi başarmıştır.”

Mitoloji bu ya…

Bob’u zaten biliyoruz.

Kategori: alıntı, video