Saçmanın tipolojisi

Ali Riza Esin, 8 Şubat 2013 — 1 dk.

“Algılama ve anlamlandırma süreçlerinin dansı ve birinin, diğerinin ayağına basıp durması, modern yaşamın belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş ve kendine özgü bir kuramsal çatı talep etmişse, analitik düşünce geleneğinin bu duruma şapka çıkartması, olanaklarını seferber ederek konuyu kendi bağlamına çekmesi ve teşrih masasına yatırması kaçınılmazdır.” —Cem Akaş

“Saçma”nın Tipolojisine Bir Giriş

Kategori: alıntı, bağlantı