Satırlar arasından akan nehirler

Ali Riza Esin, 6 Mart 2013 — 1 dk.

Satırlar arasındaki nehirler

Su yolunu bulur ya hani, kelimeler arasında başıboş bırakılmış havadar boşluklar da öyle bazen; birbirlerine denk geldiklerinde satırlar arasındaki su yollarına benziyorlar. Benzemiyorlar mı?.. Az kanmadık, az yıkanmadık zamanında!

Aklımızı ziyan etmeyelim ve edebiyat eskitmek de şöyle dursun, bunun bir açıklaması var:

“…rivers are bands of white space that result from accidental alignment of interword spaces in the text. Since this can be quite distracting to a reader bad rivers are considered to be a symptom of poor typography. An example of text with rivers is this one, where there are two rivers flowing diagonally.” diyor herifçioğulları… TeX stackexchange daha doğrusu.

Nehirler bir metinde kelimelerin arasındaki boşlukların (white-space) kendi aralarında tesadüfen hizalanmalarından kaynaklanan beyaz şeritlerdir. Okurun dikkatini (bazen) fena halde dağıtabilen bu durum kötü tipografi semptomlarından biri sayılmaktadır…” gibisinden bir şey anlatıyorlar.

Okuma deneyimleri esnasında bu beyaz şeritleri fark etmiş olanlar vardır mutlaka ve harflerin, yazının aktığını biliriz de bunun böyle isimlendirildiğini pek bilmeyiz. Kötü dizgiye yorulmuyordur en azından.

İşte bu “hatayı” nasıl görür de nasıl önleriz derdinde olan bir yazıya ışınlanmak isterseniz:

“River” detection in text

Nerde kalmıştık?

Ha, dizgi diyorduk… Biz işimize bakalım.

Hey Allahım ya! —ya da— baksana adamlar nelerle uğraşıyorlar be Atam!..