Sistematik şiddet aygıtı

Ali Riza Esin, 7 Haziran 2013 — 1 dk.

Bugünlerde yeniden okumakta fayda var. Cypherpunks isimli kitaptan:

“First, recall that states are systems through which coercive force flows. Factions within a state may compete for support, leading to democratic surface phenomena, but the underpinnings of states are the systematic application, and avoidance, of violence. Land ownership, property, rents, dividends, taxation, court fines, censorship, copyrights and trademarks are all enforced by the threatened application of state violence.”

Metis Yayınları, Ayşe Deniz Temiz çevirisiyle:

“Öncelikle devletin, içinde müeyyide güçlerinin devridaim halinde olduğu bir sistem olduğunu akılda tutalım. Bir devletin kendi içindeki hizipler taraftar arayışı içinde birbiriyle rekabet edebilir; bu da yüzeyde demokrasi olgusuna yol açar. Oysa devletin dayandığı şey, sistematik olarak şiddet uygulama veya şiddetten kaçınma mekanizmalarıdır. Toprak sahipliği, mülkiyet, şirket hisseleri, vergi, mahkeme cezaları, sansür, telif hakkı ve ticari tesciller, hepsi de devletin şiddet tehdidi sayesinde yürürlüğe konur.”

Şifrepunk
Julian Assange
(Özgürlük ve İnternetin Geleceği Üzerine Bir Tartışma, Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn, Jérémie Zimmermann ile birlikte)

Kategori: alıntı, exlibris

Bir yorum yaz