“Düşünmeyi gereksizleştiren hazır kanaatler”

Ali Riza Esin, 28 Eylül 2013 — 1 dk.

Malum konular, derli toplu bir yazı (bir-iki tekrar ve dipnot kifayetsizliği haricinde). Neler söylediğini başlığından anlamak mümkün: “Görüntünün egemenliği mücadelesi: Egemenlerin propaganda, ezilenlerin direniş aracı olarak video” Gezi direnişine ve mezkur muktedir tavırlarına da atıfla… Tahsin Başkavak (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım) yazmış.

Hep aynı arızalar tekrarlandığına göre, o arızaları giderecek şeyler kendilerini yeterince tekrarlamıyor, demek ki. Tekraren…

Görüntünün egemenliği mücadelesi

Kategori: bağlantı