22 Ekim’e doğru: Alternatif Bilişim Derneği değerlendirmesi

Ali Riza Esin, 5 Ağustos 2011 — 4 dk.

15 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da ve diğer birçok şehirde gerçekleştirilen internet filtresine (sansüre) karşı yürüyüşe katılanlardan birisi de bendim ve yürüyüşün ardından “Bilahare bakarız” demiştim.

Bilahare baktık ki, ismi “İnternet Kurulu” olan (bilenler biliyordur, benim bilgim yoktur) ve o güne kadar gıkı çıkmamış bir “kurul”, başka bir STK(!), BTK’yla birlikte 22 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girecek bir garabetin olurunu aramaya koyulmuşlar.

Bunun için bir toplantı düzenlediler ve filtreye karşı yürüyüşe katılanların temsilcilerini lütfen de olsa davet ederek bir “nasıl yaparız da yaparız temeli” oluşturmaya çalıştılar.

O toplantıyı online takip etmemizi sağlayanlar oldu, — tekrar teşekkür etmiş olmayı isterim kendilerine. Orada konuşulanların çoğunu naklettiler. Dinledik. Ve anladık ki, toplantının düzenleyicisi olan muhteremler, İnternet Kurulu, neredeyse tek laf etmedi; sorulanlara cevap vermedi; önerileri, tavsiyeleri dinledi — veya dinlermiş gibi göründü. Gerçekten de öyle olduğunu öğrenmiş olduk bugünlerde; havaya söylemiş sanki söyleyenler söylediklerini.

Başkalarına aşırı gelse de bu görüşüm, ben kendilerinin zaten sivil toplumu değil otoriteyi temsil ettiklerini düşünmeye devam ediyorum — arabuluculuk rolünü üstlenmiş ve STK süsü verilmiş bir oluşumdur İnternet Kurulu hâlâ benim gözümde. Güvenli internetmiş…

O toplantının yankıları daha sonra da devam etti ve 22 Ağustos’ta ne olacağını beklemeye koyulduk. (22 Ağustos meselesine yabancıysanız, SansüreSansür bağlantılarından faydalanabilirsiniz.)

Bugün öğrendiğime göre, filtre uygulaması 22 Ekim’e ertelenmiş. 2 ay daha ötelediler yani uygulamayı ve bunun söylenildiği gibi kamuoyunu oluşturan tarafları dinleyip daha isabetli bir sonuca ulaşmak için yapıldığını hiç sanmıyorum. Teknik sıkıntıları var konunun ve konuya asıl taraf olanların nezdinde kabul görmediğini de zaten biliyor olmalılar.

Filtreye (sansüre) karşı yürüyüş düzenleyicilerinden ve yukarıda kısaca bahsettiğim toplantıda görüş bildiren katılımcılardan Alternatif Bilişim Derneği, İnternet Kurulu raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve bunu bir yazıya dökmüş 25 Temmuz 2011 tarihinde. Ben bugün okuyabildim ve “yazdıkları her şeye katılıyorum” diyorum — altına imzamı atarım diyemem çünkü herhangi bir katkıda bulunmadım. İmzala derlerse imzalarım dersem daha isabetli olur ve netdaş Ali Riza olarak kendi görüşlerimi de bu şekilde “belirtmiş” olayım — bildirmiş olmaya bu blogun cesameti yetmiyor.

Değerlendirme yazısı şöyle başlıyor:

BTK Kurul Kararı ile 22 Ağustos’ta yürürlüğe girecek, devlet eliyle merkezi filtreleme sistemi hakkında İnternet Kurulu (İK) değerlendirme ve öneriler paketi yayınladı. Maalesef rapor, kamuoyunun beklentilerinin çok uzağında olmasının yanı sıra yanıltıcı bilgilerle dolu.

Kamuoyu öncelikle şunu bilmelidir ki, derneğimizin ve ilgili birçok STK’nın katılımıyla gerçekleşen İK toplantısında ortaya konulan hemen tüm fikirler göz ardı edilmiştir. Hepimizin ortak fikri devlet eliyle merkezi filtrenin kesinlikle kabul edilemeyeceği, yapılan düzenlemenin her açıdan problemli olduğu ve derhal geri çekilmesi gerektiğiydi. Fakat İK’nın önerisi düzenlemenin yeniden yazılması ve merkezi filtreleme sisteminin devam etmesi yönündedir. Bu kabul edilemezdir.

“Rapordaki maddi hatalar merkezi filtreyi desteklemek amaçlıdır”, “Devlet eliyle merkezi filtre uygulamak sansürdür”, “Çözüm eğitim ve bilinçlendirmededir”, “İlgili tüm taraflar sürece etkin bir biçimde katılmalıdır” ve “İnternet erişimi temel bir insan hakkıdır” başlıkları altında yazılanların tamamını okumanız, menfaatiniz icabıdır.

İnternet Kurulu da, BTK da “ilgili tüm tarafların sürece katılmasını” beklediklerini söylüyor bu günlerde. Benzer şeyleri söylermiş gibi görünüyorlar; neyin icabıysa. Bu “sürece katılım uman tavrın” daha önce dikkate alınmayan görüşleri bundan sonra ne derece dikkate alacağını yaşayıp göreceğiz hep birlikte.

Ben o günlerde de söylemiştim bir yerde, tekrar edeyim. İnternet Kurulu ve BTK’nın şimdi otomatikman “22 Ekim” tarihiyle simgelenen bu filtre uygulamasının iyileştirilmesini isteyen görüşlerle ve aslında zaten hiç uygulanmaması gerektiği görüşüyle bir mutabakata varması mümkün değil. Onlar bunu uygulayacaklar ve kendilerine suç ortağı arıyorlar (bir İnternet Kurulu bulmuşlar ama o yetmiyor tabii.). Ya da benim şeytanım böyle söylüyor. Yanılmak istiyorum ama…

Alternatif Bilişim Derneği yazısının tamamını şu başlığa tıklayarak okuyabilirsiniz: Alternatif Bilişim Derneği BTK 22 Şubat 2011 tarihli Kurul Kararı hakkında İnternet Kurulu Önerileri Değerlendirmesi

Yazının son cümlesi şöyle:

“Sınırsız, sansürsüz, özgür bir İnternet istiyoruz.”

Okuyunuz, okutturunuz. Yapınız bunu.

Kategori: yazı