Bir soru

Ali Riza Esin, 23 Haziran 2011 — 1 dk.

Dar veya geniş kapsamlı gruplara dahil bireylerin oluşturulabileceği öngörülen bir işbirliğine katılacaklarını varsayarsak, (…) “Toplamda her şeye üzülmüş ama bireysel ölçekte daha az üzülmüş oluruz.” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin devamına getirilirse, o önerme doğru bir önerme olur?


A) İş bölümü yapalım. Hepimiz ayrı şeylere üzülelim. (Toplamda her şeye üzülmüş ama bireysel ölçekte daha az üzülmüş oluruz.)

B) İş bölümü yapalım. Hepimiz aynı şeylere üzülelim. (Toplamda her şeye üzülmüş ama bireysel ölçekte daha az üzülmüş oluruz.)

Üzülmek eyleminin yerine başka hangi nesnesiz eylemi getirirseniz getirin (olumsuzları için cümle çoğunlukla aynı; olumluları için “daha az” yerine “daha çok” kullanın) ama soru bu.

“A” mı, “B” mi? Veya başka bir yanıtı var mı? Yoksa ikisi de yanlış mı? (Önerme mantığına göre birinden biri doğru olmak zorunda ve önerme doğru kurulmuşsa elbette.)

Cevapları alayım?

Kategori: yazı