Empati

Ali Riza Esin, 8 Ocak 2008 — 1 dk.

Senin adına düşünülmesi değildir. Gibi düşünmektir.

Gibi düşünülebilmesi için seni tanıyor olmak gerekir. Tanımak ise, yabancılığın kabulünden yola çıkarak samimi bir yola çıkışla bile senle bir olabilmeye doğru adım atmak, sana doğru bir yolculuğa çıkmak diye tanımlanabilirse eğer, empati kurabilmek için yeterli olabilmenin de mümkün olamayacağını düşünebilir miyiz?

Yol, adı üstünde yoldur. Varmak, varabilmek adına çıkılan… Hep te gidiyor olabilirsiniz ki, yolun şurasında karşınıza daha neyin çıkacağını bilmeden hüküm verebilir misiniz?

Bu ise empati kavramı, yabancılığın ön kabulüdür sonucuna götürür mü bizi? Empati kurmak yetmez, bütünlük kurmak gerekir anlamak, iyi anlaşabilmek için diyebilir miyiz?

Bir “olmak” gerekir. Benden önce sen diyebilmek. Hatta ben bile senim aslında gerçeğine erebilmek…

Kategori: yazı