“Sanatçı müsveddeleri”

Ali Riza Esin, 3 Haziran 2011 — 1 dk.

Gerçek sanatçı insanı, eser vermediği zamanlarda da icra ediyordur sanatçılığını; tavrı veya tavırsızlığı yeter ve yeterince anlamlıdır. Anlamak bile gerekmez. Bilmek hiç gerekmez. Daha da ilginci, bir şekilde yararlıdır o eylemsizlik hâli; kendisine veya topluma veya her ikisine birden.

Ne var ki, gözünü hırs bürümüş “insan müsveddeleri” anlamaz bundan; titrleri, toplum içindeki rolleri her ne olursa olsun.

“Sanatçı müsveddesi” diye birşey olmaz. Sanatçı ya sanatçıdır ya değildir. Sanatçı ne birisi ona sanatçı dedi diye sanatçıdır ne de sanatçı değil dedi diye sanatçı değil.

Ama insanların müsveddesi olabiliyor. Var öyle insan taslakları.

Bu gibi incelikleri anlaması mümkün olmayanlar sanatın ne olduğundan da habersizdirler zaten. Bildiklerini zannederler.

Yaşadıklarını zannederler ve giderler, ne hak yere.

Kategori: yazı