Şiiriş

Ali Riza Esin, 25 Mayıs 2008 — 1 dk.

Şiirsin;
Şiîre…
Şirine gibi
oku…
Kategori: yazı