Çevirenin Notu: Politika ile Siyaset farkı

Bir kitabın ilk satırları, “Yaklaşık iki yüzyıl önce, hakikatin bulunmaktan ziyade yaratıldığı düşüncesi Avrupa’nın imgelemine egemen olmaya başladı. Fransız Devrimi, toplumsal ilişkilerin bütün sözcük dağarcığının ve bütün toplumsal kurumlar tayfının neredeyse bir gecede değiştirilebileceğini göstermişti. Bu öncül, ütopyacı politikanın* entelektüeller arasında bir istisnadan ziyade kural olmasını sağladı. (…)” şeklinde başlar ve bu kısa paragrafın hemen altındaki şu dipnotu okuruz:

“‘Politika’ kavramı ‘polis’den geliyor, ‘polisin yönetimi’ni anlatıyor. ‘Siyaset’ ise ‘seyislik’den, yani sürünün yönetimini anlatıyor. Bilinçli olsun ya da olmasın, bu terimler insan ilişkilerinde içerilen iktidarın uygulanma tarzına dair birtakım anlamları yeniden üretiyor. ‘Politika’yı yeğlememin herhangi bir ‘etki’si olup olamayacağını bilemem elbet. Ama böyle bir yeğlemenin bağlamını bildirmekten kaçınamadım. (ç.n.)”

Olumsallık İroni ve Dayanışma, Richard Rorty, Çeviren: Mehmet Küçük

Polis’in nereden geldiğine hiç girmeyelim.