İnekler aceleye gelmez

“İnekler uysaldır ama aceleye gelemezler. Ağır bir hayat sürerler — bizim bir günümüze onların beş günü karşılık gelir. Onlara vuruyorsak mutlaka sabırsızlıktandır. Kendi sabırsızlığımızdan.”

Published
Categorized as alıntı

Deneyimler ve hassasiyetler

“Herhangi bir hassasiyetim yoksa hiçbir şeyi deneyimleyemem ya da çeşitli deneyimler edinmeden hassasiyet geliştiremem.”

Alıcı değil kullanıcıyım

Jonathan Korman’dan bir tweet dizisi… Başlangıcını en alta ekliyorum. Bir başlığı yok ama “Customers vs Users” denebilir belki.

Dogma, dogmatik, dogmatizm

“Dogma deyiminin anlamı ‘belli bir kişi veya topluluk tarafından benimsenen, tartışmadan ve sorgulamadan kabul edilmesi beklenen inanç ya da inanç kümesi’ şeklinde verilebilir. Kelimenin kökeni ’fikir’, ‘kanı’ gibi anlamlara gelmektedir.”

Published
Categorized as alıntı

Kaptanın dediği olur

“Gemiciler bu hesaba sevinmişlerdi. Geceleyin feneri söndürülmüş bir gemide olmak şerefsizliğini, yevmiyelerinden kesilecek az bir parayla üzerlerinden atmışlardı. Alçaklık konusunda onlar olsa olsa hevesliydiler; ama Abuzer Reis bu iş için para alıyordu.”

Mahfi Eğilmez yazısı

“İlk gruptakiler gelişmiş demokrasilerde yöneticilerin yanlarında bulundurmayı isteyecekleri insanlardır. İkinci gruptakiler danışmanlık aşamasına tam olarak geçemeyip soytarılık aşamasında kalmış kişilerdir. Batıda bu tür danışmanlar pek iş bulamazlar. Ortadoğuda ise makbul olan danışmanlar bunlardır.”

Hergünkülüklerden

“Hergünkü hep-beraber-olmaklık”lardan… Anlayabildiklerim oldu: “Hergünkü Kendi-Olma ile Herkes…” “Hergünkü hep-beraber-olmaklık içindeki Dasein…” Anlayamadıklarım: “Bir-Şey-İçin-Bakışsal İlgilenmenin Modifikasyonundan Geçip Dünya-İçindeki Mevcut Olanları Teorik Olarak Bilmeye Dönüşümünün Zamansal Anlamı…” Henüz… Daha seyrek bir havada okumam lazım belki. Şimdiki buradalığımla, —Heidegger başkan bağışlarsa— “hergünkülük”lerle falan… Zor. … Şurasını anladığımı zannediyorum ama: “Duyma ve anlama, kendini hakkında sözü edilene önleyici…… Continue reading Hergünkülüklerden

Macintosh gölgesi

“Bira bardağım / Macintosh gölgesinde — / Güz güneşi ya…”

Published
Categorized as alıntı