Mahfi Eğilmez yazısı

“İlk gruptakiler gelişmiş demokrasilerde yöneticilerin yanlarında bulundurmayı isteyecekleri insanlardır. İkinci gruptakiler danışmanlık aşamasına tam olarak geçemeyip soytarılık aşamasında kalmış kişilerdir. Batıda bu tür danışmanlar pek iş bulamazlar. Ortadoğuda ise makbul olan danışmanlar bunlardır.”