Deneyimler ve hassasiyetler

“Herhangi bir hassasiyetim yoksa hiçbir şeyi deneyimleyemem ya da çeşitli deneyimler edinmeden hassasiyet geliştiremem.”

Ayrılmam sarılırım hayallere

Her kitap biter bir zaman sonra, yapısı gereği. Bitirmek için başlanır. Okursan… Keşke okumasaydım diyebilir misin?.. Güzel bir kitap bittikten sonra da güzel kitaptır, bittikten sonra yaşattığı o boşluk hissiyle de güzel. Güzel kitap ayrılması bile güzel kitaptır.

Kaptanın dediği olur

“Gemiciler bu hesaba sevinmişlerdi. Geceleyin feneri söndürülmüş bir gemide olmak şerefsizliğini, yevmiyelerinden kesilecek az bir parayla üzerlerinden atmışlardı. Alçaklık konusunda onlar olsa olsa hevesliydiler; ama Abuzer Reis bu iş için para alıyordu.”

Hergünkülüklerden

“Hergünkü hep-beraber-olmaklık”lardan… Anlayabildiklerim oldu: “Hergünkü Kendi-Olma ile Herkes…” “Hergünkü hep-beraber-olmaklık içindeki Dasein…” Anlayamadıklarım: “Bir-Şey-İçin-Bakışsal İlgilenmenin Modifikasyonundan Geçip Dünya-İçindeki Mevcut Olanları Teorik Olarak Bilmeye Dönüşümünün Zamansal Anlamı…” Henüz… Daha seyrek bir havada okumam lazım belki. Şimdiki buradalığımla, —Heidegger başkan bağışlarsa— “hergünkülük”lerle falan… Zor. … Şurasını anladığımı zannediyorum ama: “Duyma ve anlama, kendini hakkında sözü edilene önleyici…… Continue reading Hergünkülüklerden

Batılı Gözleri Doğuya Çevirten Sanatçı: Halil Cibran

“20. Yüzyıl’ın ikinci yarısında Lübnanlı Halil Cibran (Khalil Gibran) Batı dünyasının en çok sözünü ettiği Yakın Doğulu şair ve düşünür olmuştur. İngilizce ve Arapça yazdığı eserleri, Japonca ve Sanskritçe de içlerinde olmak üzere birçok dile çevrilmiştir; Avrupa’da, Arap ülkelerinde, ABD’de her sınıftan milyonlarca kişi tarafından sevilerek okunmuştur.”