Dilimin ucunda…

Okuduğumda anladıklarımı önemli bulduğum ya da sadece kullanılışlarından etkilenerek not ettiğim bazı şeyler… Aynı başlıklı listemden çekip çıkardığım bazı sözcükler, kelime öbekleri…

 • aftertaste
 • bilgiyi kanaate kurban etmek
 • bârizi ibraz
 • büyüklenmecilik
 • cehâlet taraftarlığı
 • direnci üzüntüden almak
 • ezoterik yargılar, mistifikasyon
 • genetik yatkınlık
 • ihtiyaç, istek, arzu, tutku… (the popular confusion between wants, needs, and desires)
 • kahir ekseriyet
 • kümelenme
 • sebep–netice irtibatına bakmak
 • tempo sağırlığı
 • teselli aramak
 • tolerans göstermek
 • tolere etmek
 • önermesel doğru (true–right farkı)
 • öz tahripkâr davranış (self-destruction)
 • “anlayış” vs. “kavrayış”
 • “controllable” vs. “uncontrollable”
 • “iktidar alanı mücadelesi” vs. “özgürlük alanı mücadelesi”
 • “topyekün zihniyet değişimi imkânsızlığı”
 • “yalnızlık” vs. “kimsesizlik”
 • aftertaste…