Ayrılmam sarılırım hayallere

Her kitap biter bir zaman sonra, yapısı gereği. Bitirmek için başlanır. Okursan… Keşke okumasaydım diyebilir misin?.. Güzel bir kitap bittikten sonra da güzel kitaptır, bittikten sonra yaşattığı o boşluk hissiyle de güzel. Güzel kitap ayrılması bile güzel kitaptır.

F klavye konulu…

F klavye meselesinde gözden kaçan asıl şey, yıllardır F kullananların F klavye ülkesinde gördükleri bir üvey evlat muamelesi var; o.

Published
Categorized as yazı

Dogma, dogmatik, dogmatizm

“Dogma deyiminin anlamı ‘belli bir kişi veya topluluk tarafından benimsenen, tartışmadan ve sorgulamadan kabul edilmesi beklenen inanç ya da inanç kümesi’ şeklinde verilebilir. Kelimenin kökeni ’fikir’, ‘kanı’ gibi anlamlara gelmektedir.”

Published
Categorized as alıntı

Taş başı taşlıkta bulur

Bir taşın hayattaki en önemli gayesi nihayetinde senin başına düşmekse, buna bilenmişse, sen altında durmaya devam ettikçe yapabileceğin pek bir şey yoktur, kaçmaktan başka.

Published
Categorized as yazı

Malumat keşfetmek

Anneannem çok kullanırdı bunu, cümle içinde. “Malumat keşfediyor…” derdi, “malumat keşfetme!” derdi; derdi de derdi ama söylerken takındığı —aklıma her düştüğünde yüzüme aynı gülümsemeyi konduran— o müstehzi ifadesini tarif edemem. Baktım, baktığım başka hiçbir yerde yok, burada da dursun istedim:“Malumat keşfetmek” Ne demekti acaba?

Published
Categorized as genel

Markdown’a girmeden önce son çıkış

Wordpress nokta kom’a Markdown (desteği) geldiği duyuruldu bir hafta-on gün kadar önce ve bakınız, ben durumdan vazife çıkarırken…

Published
Categorized as yazı

Kaptanın dediği olur

“Gemiciler bu hesaba sevinmişlerdi. Geceleyin feneri söndürülmüş bir gemide olmak şerefsizliğini, yevmiyelerinden kesilecek az bir parayla üzerlerinden atmışlardı. Alçaklık konusunda onlar olsa olsa hevesliydiler; ama Abuzer Reis bu iş için para alıyordu.”

Nemokrasi?

“Bir demokrasiyi muhaliflerine tanıdığı özgürlükle tartarsınız; devşirmelerine tanıdığı özgürlükle değil.”

Published
Categorized as söz

Gayet yakışıklı küfür

Demek istiyorum ki, bir şeye “yakışıksız” dendiğinde birtakım yakıştırma normları referans alınır; bunlarla hiçbir ilgisi olmayan dümbüklerle dümbükçe konuşmak o normlara methiyedir özünde, aşındırmaz.

Published
Categorized as yazı

Portmanto

Daha önkabullerde mutabık değiliz ki, üstüne herhangi bir konuyu tartışabilelim, günceli birlikte kritik edebilelim — yetmedi, o güncelde salınıp duran her değişkeni… o değişkenlerin ruh haline etki eden belki yüzlerce başka şeyi…

Published
Categorized as yazı