Durumsanma

“A’nın duruşu, durumunda gözlenemeyebilir.”

Ahmet İnam
Teknoloji Benim Neyim Oluyor,
“Aşk, Bilişim ve Teknoloji,” s.44 (ODTÜ Yayıncılık)

A: A, B, C şıklarındaki A
Duruş: Einstellung